Penilaian Kemahiran Insaniah Pelajar IPTA My3S (Anjuran KPT)


Semua pelajar Tahun pertama (Ijazah Sarjana Muda), anda dikehendaki untuk menjawab soalselidik yang berkaitan dalam tempoh masa yang telah ditetapkan. URL : http://jpt.mohe.gov.my/my3s/
Tarikh Sistem Dibuka : 07 November 2011- 11 Disember 2011

Comments