Konvensyen Antarabangsa Bugis Diaspora

Hasrat Pusat Kajian Alam Bina Dunia Melayu (KALAM) untuk memperkenalkan dan mengumpulkan kajian-kajian tentang suku Bugis telah tercapai melalui Konvensyen Antarabangsa Diaspora Bugis yang diadakan buat pertama kalinya pada 25 – 26 November 2011 yang lalu. Sebanyak 24 kertas kerja telah dihantar untuk membincangkan perihal sejarah, budaya dan senibina Bugis yang telah terdiaspora berabad-abad lamanya.
Konvensyen yang menyediakan acara seminar, gerai, pameran dan majlis makan malam yang berlandaskan Bugis ini telah berjaya mengumpulkan lebih daripada 500 orang. Mereka ini datang daripada pelbagai daerah terutamanya persatuan-persatuan Bugis seperti Persatuan Bugis Johor, Persatuan Perpaduan Rumpun Bugis Melayu Malaysia, Tawau Sabah, Persatuan Komuniti Bugis Sabah, Persatuan Kebajikan Bugis Sabah, Persatuan Pelajar Indonesia yang berasal daripada Sulawesi Selatan, para akademik dan pengkaji-pengkaji sejarah serta orang-orang perseorangan yang berminat terhadap tajuk konvensyen ini.

News from Fakulti Alam Bina

Comments