Malaysia Heritage Walks and Town Trails-Summer School, 2012

Program Malaysin Heritage Walks and Town Trails-Summer School anjuran Fakulti Alam Bina di bawah penyeliaan Prof. Dr. Syed Zainol Abidin Idid bersama UTM SPACE berlangsung pada 15 sehingga 21 Oktober 2012. Summer School pada kali ini disertai oleh 20 pelajar dari The National University of Civil Engineering (NUCE), Hanoi, Vietnam seramai 11orang manakala pelajar dari Jabatan Perancangan Bandar dan Wilayah, Fakulti Alam Bina (FAB), Universiti Teknologi Malaysia seramai sembilan (9) orang. Dua orang pensyarah daripada NUCE iaitu Dr. Nguyen Cao Lan dan Dr. Nguyen Quang Minh juga turut serta.

Para peserta dibawa melawat tapak kajian di Legaran Seget, Johor Bahru


Sesi pembentangan

Comments