UTM Anjur Dialog IPTA – IPTS bersama Majlis Akreditasi Lembaga Juruukur Bahan MalaysiaTahun 2014 menyaksikan UTM sebagai tuan rumah sesi dialog diantara IPTA-IPTS dan Majlis Akreditasi Lembaga Juruukur Bahan Malaysia. Seramai 60 orang wakil dari 25 institusi pengajian tinggi awam dan swasta yang menawarkan program Ukur Bahan di peringkat Sarjana Muda serta Diploma telah berkumpul di UTM Kuala Lumpur untuk sesi tahunan ini.

Lebih lanjut...

Comments