Lawatan Ketua Pengarah PLANMalaysia ke Jabatan Perancangan Bandar dan Wilayah (JPBW) FAB, UTM

Pada 2 Mac 2017, Jabatan Perancangan Bandar dan Wilayah, Fakulti Alam Bina, Universiti Teknologi Malaysia, Johor Bahru telah menerima lawatan YBhg. Dato’ TPr. Dr. Dolbani Bin Mijan, Ketua Pengarah PLANMalaysia (PLANMalaysia adalah penjenamaan bagi Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia). Beliau juga  merupakan Profesor Adjung, Jabatan Perancangan Bandar dan Wilayah (JPBW) dan Alumni UTM. Terdapat 3 acara utama sepanjang lawatan beliau pada hari tersebut. Dari jam 9 pagi hingga 11 pagi, beliau telah melawat studio Tahun 2 Sarjana Muda Perancangan Bandar dan Wilayah (SBEP) bagi mendengar pembentangan pelajar mengenai projek Rancangan Tempatan Daerah Mersing-Penggantian  yang sedang dijalankan, diikuti dengan sesi soal-jawab dan maklumbalas.Comments